HACCP w Gastronomii: Kluczowe Informacje

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności w gastronomii. Pozwala na identyfikację, ocenę i kontrolę zagrożeń na każdym etapie produkcji żywności.

Co to jest HACCP?

 • Identyfikacja zagrożeń – rozpoznanie potencjalnych zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych.
 • Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) – etapy, na których zagrożenia mogą być kontrolowane.
 • Ustanowienie limitów krytycznych – wartości, które muszą być spełnione, aby CCP były pod kontrolą.
 • Monitorowanie CCP – regularne sprawdzanie, czy limity są spełniane.
 • Działania korygujące – procedury w przypadku przekroczenia limitów krytycznych.
 • Weryfikacja – sprawdzenie, czy system działa poprawnie.
 • Prowadzenie dokumentacji – rejestrowanie wszystkich procedur i działań związanych z HACCP.


Implementacja HACCP w Gastronomii

Wdrażanie HACCP wymaga zaangażowania personelu oraz odpowiedniego wyposażenia, które oferujemy w naszym sklepie Gastroprofit.pl. Przykłady:

Korzyści z Wdrożenia HACCP

 • Zwiększenie bezpieczeństwa żywności.
 • Redukcja ryzyka zatruć pokarmowych.
 • Zwiększenie zaufania klientów.
 • Zgodność z przepisami prawa.

Dzięki odpowiednim narzędziom i zaangażowaniu zespołu, wdrożenie HACCP w Twojej działalności gastronomicznej może przebiegać sprawnie. Odwiedź Gastroprofit.pl i zapoznaj się z naszym asortymentem wspierającym system HACCP.